Over FOM

Spelenderwijsorkest Damshûs Nij Beets.

Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen

De Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen is opgericht om de muziekverenigingen in de Gemeente Opsterland te ondersteunen en hun belangen te behartigen, omdat we als verenigingen samen sterker staan dan alleen. Dit doen we o.a. door basisschoolkinderen enthousiast te maken voor blaasmuziek door middel van het Spelenderwijs-programma. Daarnaast zijn we een orkest begonnen met volwassenen die (weer) leren muziek te maken in HaFaBra-setting, het FOM Orkest. 

Daarnaast beheert de FOM een instrumentarium voor gebruik bij jeugdprojecten en heeft het sinds kort een eigen ultrasoonbad waar de leden gebruik van mogen maken, zodra de corona-maatregelen het weer toestaan. Als laatste lobbyen we bij de Gemeente Opsterland en andere instanties t.b.v. de muziekverenigingen.

Kijk ook eens op onze Facebook-Pagina

Het bestuur van de FOM bestaat uit de volgende leden:

Jasper Faber – Voorzitter Marije van der Steege – Secretaris Meinze Poelman – Penningmeester Johan Talman – Secretaris Jasper Faber – Algemeen lid Klaas de Jong – Algemeen lid Martine Reijenga – Coördinator Spelenderwijs Rik Hoekstra – Dirigent FOM Orkest

 

Wilt u contact opnemen met de FOM? Vul dan het contactformulier in.

 

FOM aangesloten muziekverenigingen